Pakepraat.zwembad

Roel Oostra

Pakepraat.Kick out

PAKEPRAAT.blowen

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

Pakepraat.zwembad

Met veel genoegen heb ik dinsdag 22 september de hele lange avond op mijn schermpje naar de Smallingerlandse raadsvergadering zitten kijken. Want het was deze keer om de drommel niet saai. Na een aantal jaren te hebben gekissebist over de plek waar ons nieuwe super zwembad zou moeten komen zou nu de beslissing vallen. Drie locaties kwamen in aanmerking :1. Sportlaan, 2 .toekomstig industrie terrein aan de Tussendiepen en 3. de plek aan de Noorder Hogeweg  waar Albert Heijn indertijd een noodwinkel had gevestigd. De voorkeur van het college ging sterk uit naar de Tussendiepen maar voor aanvang van het debat diende D66 een amendement in om de Sportlaan te nemen en het CDA deed dat voor de Hogeweg. Toen alle fracties hun zegje hadden gezegd stapte wethouder Felix van Beek achter de microfoon en bracht  enthousiast het standpunt van B&W naar voren dat De Tussendiepen de ideale plaats was omdat het zwembad daar een grote stimulans zou zijn voor nieuwe industrieën. Maar hij kreeg tegengas uit de raad en zelfs zijn uitroep dat het nieuwe zwembad een flinke slinger zou geven aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein kreeg de handen niet op elkaar. Zodat hij met een diepe zucht weer op zijn wethouders stoel ging zitten. Tenminste dat denk ik. Collega wethouder Hartogh Heys hoorde  de zucht, tenminste dat denk ik, spatte achter de microfoon en zei : Dames en heren, voordat u gaat stemmen wil ik graag even een woordje zeggen. En ook hij bracht met vuur naar voren hoe belangrijk het voor de gemeente was om dat terrein aan de Tussendiepen voor 2,8 miljoen van Philips te kopen en met het zwembad als trekker een prachtig bedrijventerrein te ontwikkelen. Stilte. Hij wierp nog een blik over de raad en ging, tenminste dat denk ik,, met een diepe zucht naast Felix zitten.
Om kort te gaan, u kent uit de krant de uitslag. Het terrein aan de Tussendiepen kreeg, ondanks de VVD maar een paar stemmen, de Sportlaan, vooral door de onverwachte ommezwaai van het CDA verreweg de meeste. De ELP (Eerste Lokale Partij) stond samen met Smallingerlands Belang te treuren op de Hogeweg.
Toen ik in mijn gedachten de ELP en SB daar samen zag staan dacht ik : hoe zou de verhouding tussen die twee eigenlijk zijn.  Want u weet waarschijnlijk nog dat bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad ene Willem de Boer lijsttrekker was voor SB, dat die partij een zetel won en dus met drie leden in de nieuwe raad zou komen. Tot mijn stomme verbazing vond de Boer toen binnen een maand dat SB toch zijn partij niet was en sloot zich met zijn raadszetel aan bij de ELP. Daar werd hij met gejuich ontvangen want nu kon de toch al niet geringe winst van 6 naar 7 zetels worden gebracht.
En dat zit mij, hoewel ik er als a-politiek mens niets mee te maken heb, nog altijd dwars. Want hoe zou het gemoeten hebben ? Wel, toen de Boer met de SB-zetel onder de arm bij ELP op de stoep stond had grote Yntze, want dat is een prima  woordvoerder, moeten zeggen : Nee nee Willem, dit is de wei net ! Gean earst mar ris nei  Fred de Groot, siz fetsoenlik dat SB dochs dyn party net is en leverje dyn sit netsjes by him yn. SB hat rjocht op trije sitten !  Kom dan mar werom en wy sille dy graach as lid ynskriuwe.
Zo had het volgens mij gemoeten. Of werkt de politiek zo niet ?

Roel Oostra
r.oostra@chello.nl