Pakepraat.wethouders

Roel Oostra

PAKEPRAAT.plicht

PAKEPRAAT.dag 2020

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

Pakepraat.wethouders

 

Ze zijn er ! Vier door de wol geverfde bestuurders zijn onlangs in een besloten zitting aan de raadsleden van Smallingerland voorgesteld en  donderdag 2 juli geïnstalleerd.
Felix van Beek, Robin Hartogh Heys, Maria le Roy en Bert Westering sille Smelne, it fertutease skûtsje fan skipper Jan Rijpstra wer mei brûs foar de kop yn de feart bringe . De  op de schopstoel zittende wethouders rest maar één ding : ontslagbrief schrijven. Sneu. . . . Maar ze hoorden de voorman van ELP, grootste fractie in de raad, tot hun voldoening toch zeggen : ‘Als het aan ons lag hadden we de huidige wethouders gehouden ‘. Maar, geachte heer Y. de Vries, hoorde ik u enige maanden geleden in de raadzaal niet wat anders zeggen ? Toen het plan er door kwam met een ‘zakencollege’ door te gaan en u, doelende op de zittende wethouders, zei : .’ . . en van die vier wil ik er niet één terugzien’   .Maar ja, tiden hawwe tiden.
Zelf zat ik dinsdag 30 juni, twee uur ’s middags voor mijn scherm om de raadsvergade-ring over de Perspectiefnota en aanverwante zaken te volgen.
Voor iemand zoals ik die nergens verstand van heeft maar alles meent te moeten weten, was het een lange zit. Maar ik heb volgehouden en onder meer begrepen dat de dure verbouw in/aan het gemeentehuis waarschijnlijk doorgaat en de korting op de ‘minima’ gelukkig niet . En waar het geld-overal-voor vandaan moet komen is mij niet duidelijk geworden en ik heb een sterk vermoeden dat de raad ook met dat probleem sukkelt.
Zo kijkende en luisterende naar onze lokale politici moet mij van het hart dat de presentatie wel een tikje beter kan. Volgend jaar zijn er verkiezingen en dan wil elke partij spijkers met koppen slaan  maar als bijvoorbeeld in zo’n vergadering iemand wel goede dingen zegt  maar op een toon als was hij bezig zijn partij ten grave te dragen  dan wordt je daar niet vrolijk van.  Persoonlijk zou ik het een goed idee vinden om kandidaat raadsleden,( trouwens ook de zittende) te verplichten een paar lessen Spreken in ’t Openbaar te volgen. Dit advies zal waarschijnlijk met hoongelach worden ontvangen  maar ik verzeker u dat de vergaderingen zullen opknappen. Dan wordt het in plaats van een lange zit een feest om hen te volgen.
Maar we gaan eerst met een viertal nieuwe leidslieden een frisse start maken en in mijn gedachten zie ik onze gemeenteraad in een kring om hen heen staan terwijl ze op d’aloude wijs van ‘Midden in de Winternacht’ uit volle borst zingen :

Welkom Robin, welkom Bert,
Felix  en  Maria
wees op onkosten alert
kas is leeg, dat zie je.
Kijk wat krom is. Maak het recht !
Luister goed wat Yntze zegt !
Zet de turbo aan, ga op trommel slaan
en laat de bazuinen schallen,
’t gaat in Drachten knallen !

 

 

 

 

 

 

Welkom in Smallingerland
welkom vreemdelingen !
Heel de raad staat hand in hand
jullie toe te zingen :
Pak het roer vast in de hand,
stuur naar het beloofde land,
zet de turbo aan, ga de trommels slaan
en laat de bazuinen schallen,
’t  moet in Drachten knallen !

 

 

Roel Oostra