PAKEPRAAT.trompetter

Roel Oostra

PAKEPRAAT.Piet

PAKEPRAAT.dag Ouwe

PAKEPRAAT.BzV

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.trompetter

Als meelevend burger vraag ik me tegenwoordig af wat er mis is in onze goede gemeente. Ik heb het voorrecht gehad de hele opbloei van Drachten te mogen meemaken, van veenkoloniaal dorp met amper 8000 inwoners tot de tweede plaats van onze provincie. Ik heb een hele rij burgemeesters voorbij zien komen, stuk voor stuk aardige mannen, maar de één was bestuurlijk wat beter dan de ander. Aan een paar van de uitschieters heeft Drachten onder meer te danken dat er zo’n prachtige schouwburg staat. En wat mogen we tevreden zijn met onze bibliotheek, met Iduna, ons museum, de sport voorzieningen en noem maar op. Kortom, in de loop der jaren heb ik veel instituten zien groeien en bloeien.
Vandaag de dag is het net of er zand in de machine zit. Het zwembad plan dobbert al jaren van uitstel naar uitstel, aan het ge-emmer over de Lawei komt maar geen einde, de ene wethouder na de andere sluipt de achterdeur uit. Toen afdeling Drachten van de PvdA geen kandidaat wethouder uit eigen gelederen kon vinden werd een ervaren wethouder ‘van buiten’ aangetrokken. Dat was de heer Trompetter, gepokt en gemazzeld in de raad van Weststellingwerf.
Doordat ik mijn jeugdjaren in Wolvega heb doorgebracht en na een tiental jaren via Heerenveen en Drachten, toen met Zij-die-mijn-Zorgen deelt, daar weer voor een paar jaar terecht kwam, volg ik via de krant nog altijd gebeurtenissen in de Stellingwerven. Ook een beetje de politiek en zo wist ik van het bestaan van een wethouder die Cor Trompetter heette. Prachtige naam vond en vind ik, die me altijd doet denken aan het lied dat Lennart Nijgh schreef en dat Boudewijn de Groot veel zong : ‘Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins’. Laat nu die zelfde heer Trompetter de plaats van een verdwenen PvdA wethouder in Smallingerland innemen. Direct gedacht dat bij een of andere gelegenheid een trompetter wel eens een plaatsje in een lied zou kunnen krijgen. Voor die gedachte werkelijkheid werd was wethouder Trompetter al weer verdwenen. Toch heb ik nu maar een poging gedaan. Kan gezongen worden op de muziek van Boudewijn de Groot.

Zijn naam was Cor Trompetter, rode ridder tegen ’t kwaad,
trok van Stellingwerven naar Smallingerland
hij had geen vrees
ging waar plicht hem wees
was 1e keus bij wethouders race :
en werd Trompetter in ’t voor hem zo vreemde land.

’t Conclaaf der Ouden plaatste hem in Smelne in de Raad
en als een linkse Schepen hield hij oog op ’t rechtse kwaad.
Lawei florijnstrop gaf die raad alweer een flinke schok
door Yntze, graaf van Elp, kwam Cor zijn hoofd  toen op het blok.
Zijn achterban was gefrustreerd en raakte in verzet
en dus hoort nu geen Schepen  ‘t Morgenrood”  meer op trompet.

Zijn naam was Cor Trompetter, rode ridder tegen ‘t kwaad
trok van Stellingwerven naar  Smallingerland
hij trad terug
met een rechte rug
en hij vraagt zich af , kom ik nog terug
en heeft Smelne’s raad de zaak nog in de hand ?

Roel Oostra