PAKEPRAAT.sterretje

Roel Oostra

Pakepraat.Sybo

Pakepraat.wethouders

PAKEPRAAT.douwstra

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.sterretje

Zit ik dinsdag 12 mei peinzend naar pagina 25 van ons lijfblad Leeuwarder Courant te staren hoor ik Zij-die-mijn-Zorgen deelt een tikje luider dan normaal zeggen : ‘Hast dat stik krante sa njonkenlytsen ek es út ! Lêst net iens. Wat is der no oan dy foto te sjen, ik bin oan de rou adfertinsjes ta’. ‘Ja ja’, zei ik , ‘asjeblyft hjir is der !’, Want ik was totaal niet in de stemming voor een echtelijk twistgesprek.
Nee, ik zat te kijken naar een grote foto die de krant 21 januari van dit jaar ook al had gepubliceerd.. Ik weet nog dat dat plaatje mij toen in januari ook intrigeerde. Immers, beginnend aan een nieuw jaar zit iedereen vol goede voornemens en vol plannen om er wat moois van te maken. Maar dat zie je absoluut niet op deze foto Jammer dat ik die niet kan publiceren en daarom beschrijf ik hem even.
Daar zitten onze vijf Smallingerlandse wethouders achter een tafel. De meest linkse is Trompetter die met de hand onder zijn kin voor zich uit hangt te staren. De meest rechtse is Bakker die met de ellebogen op tafel met de handen voor zijn gezicht zit, Hoekstra rechtop en de Ruiter met ellebogen op tafel staren naar hun zwarte beeldschermpjes en de wethouder van onder meer Cultuur, Marjan Sijperda, zit rechtop in het midden en lijkt ook in niets op het zonnetje in huis. Wat een droefenis.
Het lijkt wel of ze het onheil voelen aankomen. Dat Bakker in Januari al wist dat hij in Mei de pijp aan Maarten zou geven. Je zult maar wethouder zijn en half februari de door de Commissaris des Konings gestuurde verkenner Ton Baas horen zeggen dat het college van burgemeester en wethouders niet daadkrachtig en deskundig genoeg is in de uitvoering van zijn uitvoerende rol . De heer Baas haalde ook hard uit naar onze gemeenteraad ! Zowel hij als ook ’ús Kommesaris’ waren van mening dat als het in onze gemeente wat zou worden zowel het college als de leden van de raad over hun schaduw heen moesten stappen.
Misschien weet u nog dat ik u kort geleden nog heb verteld hoe Yntse, de baas van ELP, over zijn schaduw heen zou stappen, maar dat dat moeilijk was omdat hij zo groot is en dus zijn schaduw ook en dat ik ben weggestuurd omdat ze er geen pottenkijkers bij wilden hebben en dat ik zodoende niet wist hoe het was afgelopen. Maar nu weet ik het ! Want Yntse vat het vertrek van wethouder en oud partijgenoot Bakker zo op : Zijn vertrek is een rehabilitatie voor mij en de ELP enz. Ja ja, Yntse zijn schaduw is echt te groot, hij kan er niet eens overheen springen.
Nog peinzend over de perikelen in ons gemeentehuis dacht ik plotseling aan het ‘Sterretje” dat ik ’s morgens in mijn krant had gelezen. Paste mooi in dit PakePraatje en ik dank de redactie van de Leeuwarder Courant dat ik deze fictieve aankondiging voor onze lokale omroep mag gebruiken.
“Dag dames en heren, fijn dat u kijkt ! Het is weer woensdag en dat betekent alweer een nieuwe aflevering van ( . . tromgeroffel . . )  Wethouder Wipe-out !
En we hebben er weer vijf gevonden hoor, vijf verse wethouders, och kijk ze staan, zo vastberaden en fris. Maar voor hoe lang, dames en heren ? Wat gebeurt er als wij ze straks loslaten op onze speciale hindernisbaan ?!
Langs de Mijnen van Miscommunicatie, door het Web van Wantrouwen, voorbij de Arena van Achterkamertjes !  En als ze dan nog overeind staan wacht hen de ultieme proef, de eindstrijd, het duel met de gevreesde Draak van het Dualisme !
Vijf moedige ambtsdragers, dames en heren ! Maar wie maakt zijn termijn af ?
Laten we gaan kijken naarrr . . Wethouder Wipe-out !”

Roel Oostra