PAKEPRAAT.smartphone

Roel Oostra

Pakepraat.zwembad

Pakepraat.Tiktok

Pakepraat.Lesbos

Hommo Hof

PAKEPRAAT.smartphone

Nee, natuurlijk niet ! We moeten niet stil blijven staan en proberen alles bij het vertrouwde oude te houden. We moeten mee in de steeds snellere ontwikkelingen op technisch en elektronisch gebied. Genieten van zaken die een paar jaar geleden nog voor onmogelijk waren gehouden. We leven in de tijd van de Ipad en de Ipod en de Smartphone en het Facebook en de Twitter en noem maar op. En dat alles hoorde een veertigtal jaren geleden nog tot de wensdromen van de technici die in die sector werkzaam waren, Niet van de gewone man, die was al in de wolken met zijn elektrische typemachine.
Toen ik in 1962 in de Lawei begon moest ik de datum van de voorstelling nog met een brede  viltstift op de affiches tekenen. Om dat door een drukkerij te laten doen was te duur en printers waren er nog niet. Toegangsbewijzen voor abonnementen werden met handkracht uit de bulk gezocht en in een omslagje geniet. Toen ik in 1986 met pensioen ging was de computer, kompleet met kinderziekten, een paar jaar in gebruik. Waren we blij mee. En tegenwoordig kun je thuis op je PC niet alleen bestellen maar aangeven waar je graag wilt zitten en dan zelf je toegangsbewijzen printen. Prachtig dat allemaal zelf te kunnen doen mits je natuurlijk zelf ook even de nota betaalt.
Wie tegenwoordig voor het begin van een voorstelling vanaf eerste rij balkon een goed gevulde zaal overziet kan constateren dat zeker de helft van het publiek een in gebruik zijnd  ‘mobieltje’ in de handen heeft. Wie had een tiental jaren geleden ooit gedacht dat zo’n wonder van techniek betaalbaar en gemeengoed zou worden. Die je gewoon in zak of tas kunt steken en die nog meer kan dan je laptop. Waar je aan verslaafd raakt omdat je voortdurend moet zien of er ook berichten of foto’s op staan of dat je nodig boodschappen of You Tube filmpjes moet verzenden.
Zelfs de voorzitter van de Tweede Kamer moet onze volksvertegenwoordigers erop wijzen dat ze hun hoofd bij de debatten moeten houden en niet bij hun smartphone.
Nee, we hoeven echt niet terug naar vroeger, het is verbazingwekkend wat er allemaal wordt uitgevonden en geproduceerd. Ik heb echter wel het idee dat de samenleving in zijn geheel een stuk ongezelliger is geworden ook al zit ik zelf graag (en teveel) voor een scherm.
Dan denk ik soms aan ons goede Drachten. Dat het roemruchte oratorium koor Frisia Cantat al een paar jaar ter ziele is want er kwamen geen jonge zangers bij. Dat de indertijd florerende toneelgezelschappen van de Fryske Krite en Volksonderwijs verdwenen zijn, Dat onlangs de Vereniging van Huisvrouwen de pijp aan Maarten gaf want er waren geen nieuwe bestuursleden te vinden. Zo zou ik nog een heel rijtje clubs kunnen noemen.
Want is het eigenlijk niet zo dat de geweldige technische ontwikkelingen in deze tijd een druk leggen op onze samenleving ?  Bloeiende clubs en  verenigingen maken een woonplaats gezellig. Elkaar ontmoeten, met elkaar lachen of huilen, plannen maken, zorg voor elkaar hebben.  Of ben ik nog te veel van vroeger ?

Roel Oostra