PAKEPRAAT.prietpraat

Roel Oostra

PAKEPRAAT.sûpe

Pakepraat.raad

PAKEPRAAT.sterretje

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.prietpraat

Een paar weken geleden kwam ik een alleraardigst Duits boekje tegen dat getiteld was “Ín diesem SÍnn dein OnkeÍ Franz”. Het bestaat uit een aantal brieven die oom Franz aan een nieuwsgierig neefje heeft geschreven. Gezien de manier waarop oom

Franz de vragen van zijn neefje beantwoordt schat ik in dat dit boekje ongeveer in de dertiger jaren van de vorige eeuw is uitgegeven, Zelf was ik in die periode zo’n 10 à 12 jaar en ik heb het gevoel dat ik indertijd met dezelfde vragen zat als het neefje

van oom Franz. Gezien het feit dat ik in dezelfde leeftijdscategorie omstap als u, geachte lezers, neem ik aan dat u zich in uw kinderjaren ook wel eens heeft afgevraagd waar de kindertjes vandaan komen. Want dat moest je zelf uitvinden.

(Een periode waar ik tussen haakjes met genoegen aan terugdenk)  Weet nog best dat ik mijn moeder vroeg wat de Bond voor Seksuele Hervorming voor club was. ‘Hoe komst dêr by ?’ ‘Stiet yn ‘e krante !’ ‘Né, wit ik net, gean mar nei Heit’ Die was

niet thuis en ik vergat mijn vraag. ln onze tijd nu de jeugd, wij ook trouwens, wordt overspoeld met sex en alles wat daarmee te maken heeft is het een plezier te lezen hoe Onkel Franz zijn neefje voorlicht. Ik hoop dat u dat ook zult vinden en daarom heb ik een stukje voor u

vernederlandst. Plezier ermee.

Onkuisheid heeft men j’al onthult, ’t is net zoiets als : Gij niet zult . . .
Men zei vast ook : ’t Gaat je niet an omdat een kind dat niet aankan.
Maar op de hoek van elke straat stelt iedere reclameplaat
jou voor het driekwart naakte feit der onkuis- en onzeed’lijkheid,
ja overal en levensgroot zie je vaak meisjes, driekwart bloot,
in bra of slip of zelfs een string, dat blote geeft de handel swing !
Haar bolle vorm en bronzen huid stellen een nieuw artikel uit,
op elke muur, ja zelfs op ’t dak staat zij weer in haar blote pak !
Wij leven in een tijd die ’t seksuele niet los kan zien van brood en spelen,
die boek en film en dansmuziek geladen heeft met erotiek
en die jou – zeker dat het lukt – non-stop op ’t seksuele drukt,
terwijl daarnaast regering waakt tegen het overtollig naakt . . .
Want naakt dat niet des koopmans is vervult ’t mensdom met ergernis !
Mijn beste jongen,
oom Frans die raadt je daarom aan eens naar de bioscoop te gaan.
Soms knipt censuur in wijs besluit een zinneprik’lend stuk eruit
of publiceert haar commentaar : TOEGANG BOVEN ACHTTIEN JAAR.
Dan mogen dus alleen de groten maar kijken naar de hele bloten.
De kleinen staan voor het theater zich te vergapen aan de platen
waar men doordacht met heel veel tact een pikzwart strookje netjes plakt
op ’t raakpunt van twee blote benen en over bolle buusten henen,
en bij het zien van zulke platen hoort men de lieve jeugd dan praten :
Ächter die strookjes zit het nou waarin de man verschilt van vrouw”.
Ga neefje, naar die platen kijken om zo je kennis te verrijken
dan help je je, ook zonder oom, met eigen ogen uit de droom..

Roel Oostra

 

 

Een paar weken geleden kwam ik een alleraardigst Duits boekje tegen dat getiteld

was “Ín diesem SÍnn dein OnkeÍ Franz”. Het bestaat uit een aantal brieven die oom

Franz aan een nieuwsgierig neefje heeft geschreven. Gezien de manier waarop oom

Franz de vragen van zijn neefje beantwoordt schat ik in dat dit boekje ongeveer in

de dertiger jaren van de vorige eeuw is uitgegeven, Zelf was ik in die periode zo’n 10

à 12 jaar en ik heb het gevoel dat ik indertijd met dezelfde vragen zat als het neefje

van oom Franz. Gezien het feit dat ik in dezelfde leeftijdscategorie omstap als u,

geachte lezers, neem ik aan dat u zich in uw kinderjaren ook wel eens heeft

afgevraagd waar de kindertjes vandaan komen. Want dat moest je zelf uitvinden.

(Een periode waar ik tussen haakjes met genoegen aan terugdenk)  Weet nog best

dat ik mijn moeder vroeg wat de Bond voor Seksuele Hervorming voor club was.

‘Hoe komst dêr by ?’ ‘Stiet yn ‘e krante !’ ‘Né, wit ik net, gean mar nei Heit’ Die was

niet thuis en ik vergat mijn vraag.

ln onze tijd nu de jeugd, wij ook trouwens, wordt overspoeld met sex en alles wat

daarmee te maken heeft is het een plezier te lezen hoe Onkel Franz zijn neefje

voorlicht. Ik hoop dat u dat ook zult vinden en daarom heb ik een stukje voor u

vernederlandst. Plezier ermee.

Onkuisheid heeft men j’al onthult, ’t is net zoiets als : Gij niet zult . . .
Men zei vast ook : ’t Gaat je niet an omdat een kind dat niet aankan.
Maar op de hoek van elke straat stelt iedere reclameplaat
jou voor het driekwart naakte feit der onkuis- en onzeed’lijkheid,
ja overal en levensgroot zie je vaak meisjes, driekwart bloot,
in bra of slip of zelfs een string, dat blote geeft de handel swing !
Haar bolle vorm en bronzen huid stellen een nieuw artikel uit,
op elke muur, ja zelfs op ’t dak staat zij weer in haar blote pak !
Wij leven in een tijd die ’t seksuele niet los kan zien van brood en spelen,
die boek en film en dansmuziek geladen heeft met erotiek
en die jou – zeker dat het lukt – non-stop op ’t seksuele drukt,
terwijl daarnaast regering waakt tegen het overtollig naakt . . .
Want naakt dat niet des koopmans is vervult ’t mensdom met ergernis !
Mijn beste jongen,
oom Frans die raadt je daarom aan eens naar de bioscoop te gaan.
Soms knipt censuur in wijs besluit een zinneprik’lend stuk eruit
of publiceert haar commentaar : TOEGANG BOVEN ACHTTIEN JAAR.
Dan mogen dus alleen de groten maar kijken naar de hele bloten.
De kleinen staan voor het theater zich te vergapen aan de platen
waar men doordacht met heel veel tact een pikzwart strookje netjes plakt
op ’t raakpunt van twee blote benen en over bolle buusten henen,
en bij het zien van zulke platen hoort men de lieve jeugd dan praten :
Ächter die strookjes zit het nou waarin de man verschilt van vrouw”.
Ga neefje, naar die platen kijken om zo je kennis te verrijken
dan help je je, ook zonder oom, met eigen ogen uit de droom..

Roel Oostra