PAKEPRAAT.planning

Roel Oostra

PAKEPRAAT.balie

PAKEPRAAT.trompetter

PAKEPRAAT.smartphone

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.planning

B&W van Smallingerland wreven zich vergenoegd in de handen want in de vergadering van 29 mei 2019 zullen ze de omgeturnde gemeenteraad een aantal prachtige plannetjes voorleggen. In de Leeuwarder Courant lees ik dat het niet alleen uitbreiding van het gemeentehuis betreft maar dat het invoeren van een nieuwe werkwijze van ambtenaren ook in de planning staat. Totaal kostenplaatje is begroot op zo’n 6.1 miljoen €uro.
Met grote aandacht heb ik een keer of wat gelezen wat er allemaal voor onze goede gemeente in het vat zit want in één keer kon ik het niet bevatten.
Zo kan het niet langer vindt het college van B&W. De burgers van Smallingerland mogen niet meer tegen de muren oplopen in het gemeentehuis. Er zijn al langer signalen dat onze dienstverlening naar inwoners, ondernemers en instellingen sterk te wensen overlaat, schrijft het college. En, let wel,  er is een ‘cultuurverandering’ nodig. Ambtenaren moeten als ‘gastheer’ van de gemeente gaan denken en werken. Dat vraagt de komende vier jaar miljoenen €uro’s, onder meer voor  training en coaching van al het personeel en laptops en telefoons om flexibel te werken In mijn onnozelheid dacht ik altijd dat een gemeente secretaris de ambtenaren aanstuurde.
Ik lees over bouwplannen en over dit en over dat maar als meelevend burger kan ik het eigenlijk helemaal niet bijfietsen. Ja, ik kan begrijpen dat een gemeentehuis dat in 1986 is gebouwd in 2019 krap in de ruimte komt te zitten doordat de gemeente sterk groeide. Dat is het dan wel en ik lees voor de tiende keer over de dure plannen en zie : In elk geval wil het college nog dit jaar de ontvangsthal in het gemeentehuis ‘gastvrijer’ maken. De functie van de receptie blijft nodig, zegt ene Poppema, maar misschien blijkt dat er straks geen balie nodig is. Misschien worden bezoekers aan het gemeentehuis in de naaste toekomst wel persoonlijk ontvangen. Ja ja.  Dat gastvrijer maken zou 60.000 €uro gaan kosten !
Werkelijk, dat staat er ! Als meedenkend burger ben ik daarom een uurtje in de ontvangsthal gaan zitten en heb wat rond gekeken om eens te kijken wat je moet doen 60.000 €uro kwijt te raken om het er gezelliger te maken. En eerlijk, ik zou het niet weten, tenzij je de hele boel afbreekt en een nieuwe hal bouwt. Dat zou toch van de gekke zijn ! Het is toch een prachtige lichte ruimte, geschikt voor vele doeleinden. Ja, je kunt er wat modern meubilair inzetten maar het is toch niet de bedoeling er een restaurantje van te maken. De keren dat ik ‘op het gemeentehuis’ moest zijn ben ik aan de balie altijd vriendelijk ontvangen en geholpen.
De dames en de heer die daar functioneren hoeven wat mij betreft dus niet naar zo’n dure vriendelijkheids cursus want die hebben hun diploma al.
Conclusie : schrap in ieder geval de hal uit de plannen en bespaar € 60.000 . –

Roel Oostra