PAKEPRAAT.gehoor

Roel Oostra

PAKEPRAAT.sûpe

Pakepraat.raad

PAKEPRAAT.sterretje

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.gehoor

Er is een tijd geweest dat geluid versterken bestond door te schreeuwen door een grote toeter. Er is een tijd geweest dat het indertijd beroemde sextet The Comedian Harmonists een grote hal met hun stemmen volledig kon vullen. Er is een tijd geweest dat acteurs zo goed articuleerden dat ze ook op de achterste rij prima te verstaan waren. Er is een tijd geweest dat een pianist bij een receptie voor een muzikale achtergrond zorgde zodat je met je tafelgenoten ook nog een woordje kon wisselen. Er is een tijd geweest dat het plaatselijke muziekkorps vanuit een muziektent een leuk concert gaf zonder het hele dorp erbij te betrekken en een tijd dat je op muziek van een echt orkestje gezellig een dansje kon maken en daarbij ook nog wat kon babbelen. Ja ja, zo was het eens en dat was, althans wat geluid betrof, een zalige tijd.
Toen werd de elektronische geluidsversterker uitgevonden. Eerst in een simpele uitvoering  maar ingenieuze verbeteringen volgden en volgen elkaar non stop op. En het bas volume werd zwaar, zwaarder, zwaarst. Oef.
Nu denkt u misschien dat ik de pest aan moderne uitvindingen heb .Absoluut niet, ik ben dankbaar dat ik al die, vroeger onbestaanbaar geachte, zaken als televisie, Tom Tom, computer, 3Dprinter, Ipad, Ipod, beeld telefoon, ruimtevaart en noem maar op, noem maar op, mag meemaken.
De geluidsversterker  is gewoon een prachtige uitvinding. Nu kom ik op mijn punt. Want die moet gebruikt en niet misbruikt worden. Zo is het toch met alles ?  Met een vliegtuig kun je schitterend over de wereld vliegen maar je kunt er ook bommen mee op steden gooien. Het is maar wat je met het spul doet..
Het is toch van de gekke dat bijvoorbeeld bij musicals heel vaak de tekst, waar het in de eerste plaats om gaat, onverstaanbaar wordt door het volume van het orkest ?
Ik denk nog wel eens aan de première van Rients Gratama ‘s musical Mata Hari die in de zeventiger jaren in de Lawei plaats vond. Rients had een prachtig werkstuk afgeleverd en de recensies waren best goed maar niet juichend. En dat kwam volgens mij door het volume van het orkest. Zes man, allemaal voorzien van een microfoon. Voor de balans in zijn ploeg, zei de muziekbaas met wie verder geen verstandig woord te wisselen viel over het volume. Naar ik meen is dat pas na een tiental voorstellingen bijgesteld maar toen was het dagbladrecensie tijdperk voorbij.
Je kunt niet meer meekomen ouwe man, hoor ik mijn kleinkinderen zeggen. En ja, dat geef ik graag toe.  Maar deze ouwe man blijft het gek vinden dat bij veel disco’s, pop concerten en festivals aangeraden wordt dure oorbeschermers aan te schaffen.
Tot in het absurde heeft de regering regels gesteld ter bevordering van de volksgezondheid. Maar lawaai schijnt voor de politiek echter niet te behoren tot een risicofactor  hoewel de schade aan het gehoor van jongeren, zoals uit recente onderzoeken blijkt, aanzienlijk is.
Maar gelukkig,  wijsgeer Cruijff  heeft indertijd al gezegd : ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’  zodat Schoonenberg, Oosterhof, Beter Horen en al hun collega’s zich vergenoegd in hun handen kunnen wrijven.

Roel Oostra
PS Musical MATA HARI fan Rients Gratama leit op ‘e planke en kin spile wurde. Tige spitich dat it tidens Leeuwarden Hoofdstad net bard is. Wa doare it oan ?