PAKEPRAAT.forumkrant

Roel Oostra

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.forumkrant

In de Leeuwarder Courant volg ik dagelijks met veel genoegen de drie plaatjes strip van ‘De Rechter’ die geproduceerd wordt door de cartoonist Jesse van Muylwijck.

11 november j.l. had hij, in mijn ogen, weer een hele mooie. De rechter, die tussen haakjes zelfs in zijn toga slaapt, zat voor zijn televisie, zag Thierry en hoorde een Wappiekoor dat de onverwoestbare melodie van mijnheer de Uil gebruikte.

Hallo mijnheer Baudet, waar breng je ons naar toe ? Naar het Forumland ?

Eh ja, naar het Forumland !

En lees je ons dan voor uit de Forumkrant ?

Ja ja, uit de Forumkrant ! Want daarin staat precies vermeld

hoe het met de Wappies is gesteld.

En ik zong in gedachten verder : Echt waar, echt waar, echt waar, mijnheer Baudet ?

Kunt u die mensen volgen die propageren dat Corona slechts een soort griepje is, dat vaccinatie schadelijk is, dat regeringsmaatregelen er alleen maar zijn om het volk te pesten terwijl de ziekenhuizen uitpuilen en de kranten dagelijks vol staan met overlopende statistieken van het aantal besmettingen ?

Nog zo’n profeet van de kouwe grond. Paar dagen geleden was hij bij vrouwe Jinek. Paar jaar geleden zat hij voor de VVD in de 2e Kamer, maar die partij stuurde hem de straat op en hij sloot zich aan bij Thierry Baudet, maar bedacht na een aantal maanden dat hij minstens zo’n grote profeet was als Baudet zelf en richtte dus een eigen partij op. Haalde bij de verkiezingen zoveel stemmen dat hij weer in De Kamer kwam. Ja, ik heb het over Wybren van Haga. Hij zat dus met een man of vier rond de Jinektafel en brandde los over de situatie en hoe dom die regeringsmaatregelen wel niet waren. En hoe de anderen hem ook vertelden dat hij wartaal sprak, hij gaf geen krimp. Vrouwe Jinek werd zelfs een beetje pissig. Hij wist trouwens de oplossing, als je besmet raakte : gewoon thuisblijven ! Nou, je zult maar op zo’n man gestemd hebben.

Wie mij kent weet dat ik een vredelievend man ben. Maar ik begin me tegenwoordig wel wat op te winden als bij de maatregels om de covid in te dammen diverse groepen : onzinnig of onverantwoordelijk of verwerpelijk roepen.  Zoals die  jongemannen die laatst een Friese gedeputeerde thuis bezochten met de kreet : Wy wolle ús feestjes net kwyt ! Wie kan dat volk nou aan het verstand brengen dat dat nergens op slaat.

Toen één van onze dochters een blik op deze ontboezingen wierp zei ze : Heit mei wol wat foarsichtich wêze, aanst moast wer in geheim tillefoannûmmer ha !

Inderdaad, ik heb vroeger een geheim nummer gehad. Ik was nog niet zo heel lang in de Lawei en die had natuurlijk een eigen nummer. Ik had een nummer thuis. Nu gebeurde het enkel wel eens wanneer er een voorstelling  ‘mei dûnsjen nei’  geweest was, ieder naar huis, Lawei gesloten, een ongeruste vader Lawei belde, geen gehoor kreeg en dan mij belde met : Is it al dien ? Us Maaike is noch net thús. Zoiets gebeurde wel eens. Geen probleem.

Eens hadden we een drukke dag gehad. Ik was laat thuis en moe en was blij dat ik bij Corrie onder de lakens kruipen kon. Midden in de nacht, zal een uur of drie geweest zijn.. Telefoon. Je schrikt, klimt uit bed, trap af, want telefoons hingen toen nog beneden in de gang en opnemen. Ja ! Binne  jo Oostra  Ja, wat is der oan de hân ? Ha ik jo út bêd belle ? Ja fansels,  Kinne jo der no wol wer op krûpe. Wolterêsten !  (raar woord)

Twee dagen later had ik een geheim nummer. Ja, dat was vroeger.

En ik zei tegen mijn dochter : se belje mar in ein fuort, nachts hear ik de tillefooan net en mijn mobieltsje leit foar needgefallen nêst myn kessen. Dat sa !

Roel Oostra

r.oostra@chello.nl.