PAKEPRAAT.Fontein

Roel Oostra

PAKEPRAAT.oude wijn

PAKEPRAAT.vroeger

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.Fontein

In 1621 bracht Jan Janszoon Starter (1593-1626) een ‘Nieuw liedeke tot lof van Friesland’ uit en op de kop af drie honderd jaar later werd ik geboren. En u zult er waarschijnlijk om lachen maar toen ik mij daar later van bewust werd voelde ik een zekere verwantschap met de geest van deze Jan Janszoon. Misschien werd dat gevoel wel gewekt toen ik in mijn jeugd dat Liedeke tot lof van Friesland in een boek tegenkwam. En nu we met elkaar zulke leuke weken in onze provincie meemaken, zoals onder meer Reuzen in de stad, een Super-reus in het water, heb ik het Liedeke weer eens opgezocht. Nog steeds mooi maar uiteraard wel gedateerd. Dus heb ik in overleg met de geest van Jan Janszoon een drietal coupletten uit de twaalf geselecteerd en die te pas gemaakt op nóg een bloempje uit dit culturele jaar.

Friesland, zo vol deugden als ik een landschap weet
versierd met duizend vreugden, uw bodem is bekleed
met korenrijke velden, uw steden zijn voorzien
van politieke helden, die wijslijk u gebien
O Friese aard, zo rjocht en sljocht
geroemd voor uw elf stedentocht
en elke stad, ’t zij groot of klein
kreeg een fontein die er mocht zijn !

O Friesland wilt beschutten uw vrijheid tot de dood
Laat niemand u ontnutten uw privilegiën groot
Wilt u als mannen weren, blijft stadig op ’t gebod
dat u als kind moest leren : plas nimmer naast de pot !
O Friese aard, zo rjocht en sljocht
geroemd voor uw elf stedentocht
op ijs, fiets, water of te voet
zelfs elf fonteinen doen het goed !

Ik moet mijn lof verkleinen want Dokkum is niet klaar
’t wordt ook niet Frieslands mooiste, ’t is jammer maar wel waar
ga dus deez foto kijken, dit kunstwerk is perfect
en maak een nieuwe planning, ’t kan nu nog, doe’t direkt.
O Friese aard, zo rjocht en sljocht
geroemd voor uw elf stedentocht
.Ruil plannen om, vol er voor gaan !
dan komt stad Dokkum bovenaan !

Roel Oostra