Pakepraat.burendag!

Roel Oostra

Pakepraat.Kunstje

Pakepraat.Kunst

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

Pakepraat.burendag!

Er is een tijd geweest beste lezer, lieve lezeres, dat onze goede woonplaats een gewoon Fries dorp was met zo’n achtduizend inwoners, voor 90% friestalig, met ijverige middenstanders in hun eigen winkels, met de melkboer die nog aan de deur kwam, met de postbode die dagelijks zijn ronde deed, met een opgewekt verenigingsleven op veel fronten, met hotel De Phoenix in de Noorderbuurt waar veel culturele evenementen plaats vonden, koartom Drachten wie in pûrgesellich plak wêr de minsken mekoar koene en in soad ta stân brochten. Ik kin der oer meiprate want it wie 1939 doe’t ús femylje yn Drachten terjochte kaam.
En er was toen een niet uit te poetsen ‘Industrie Commissie’ die met veel elan onze goede woonplaats trachtte op te stoten in de vaart der volkeren. En kijk wat er van is geworden ! Een stadsachtige hoofdplaats van gemeente Smallingerland met ruim 60.000 inwoners, met industrieën en fabrieken,  met Philips als grote aanjager en tal van actieve voorzieningen als bibliotheek, jongerencentrum Iduna, ons Stijl Museum, een droom van een schouwburg, kortom Drachten is een fijne plaats om te wonen. Maar door de televisie, de DVD, de Ipad en de Ipod, kortom door al dat elektronische gedoe hebben veel verenigingen het loodje gelegd, nieuwe leden bleven weg. De  interesse veranderde, de dorpsgezelligheid verdween, men kent amper zijn buren .

Omdat dit een algemeen probleem is stelde de overheid een nationale burendag in. Daarmee is in Drachten tot nu maar weinig gedaan maar een drietal bewoners van de Gauke Boelensstraat zetten dit jaar de schouders eronder en maakten bekend dat zaterdag 26 september te drie uur ’s middags G.B. bewoners welkom waren op het gazon tegenover de huisnummers 79 en 99. Koffie, thee en frisdank met wat lekkers erbij is aanwezig. Grote tuinparasols zorgen voor schaduw in de zon of schuilplek voor de regen. En dat in deze Corona-tijd ! Zodoende stonden er stukken karton met “Houd Afstand’ en “anderhalve meter !”. Er kwamen zo’n 50 buurtgenoten opdagen en het was van meet af zeer levendig. Mensen die hier al jaren wonen en elkaar nog nooit gesproken hadden konden het direct goed met elkaar vinden.
Om vijf uur begon het te regenen en werd het, zonder dat de anderhalve meter door de vele parasols moest worden ingekort, zeer gezellig
‘It wie in grut sukses en we organisearje it beslist kommend jier wer’ klonk uit de commissie. En vanaf zijn wolkje keek Gauke Boelens tevreden op Zijn Straat neer en mompelde : ‘Jawis, dat moat altyd wêze’.
Is zo’n Burendag eigenlijk niet een pracht idee voor alle straten in onze woonplaats ?

Roel Oostra
r.oostra@chello.nl