PAKEPRAAT.balie

Roel Oostra

PAKEPRAAT.sûpe

Pakepraat.raad

PAKEPRAAT.sterretje

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.balie

Heel, heel misschien herinnert u zich nog dat ik een tiental maanden geleden iets schreef over de prachtige plannetjes die het toenmalige college van B&W de raadsvergadering op 29 mei 2019 ging voorleggen. Plannetjes, ik mag wel zeggen PLANNEN die een begroting vroegen van zo’n € 6.1 miljoen.
Onderdeel daarvan was het gastvrijer maken van de entreehal van ons Huis der Gemeente en daarvoor stond € 60.000,- geraamd. Ben indertijd een uurtje in de hal gaan zitten om gedachten te krijgen over een soort ‘gastvrij’ waar zo’n groot bedrag voor nodig zou zijn. Kwam er niet uit en hoorde er verder ook niets van.
Maar nu is het raak. Want kennissen vertelden mij dat de hal was aangepakt. Dus ik er heen en ja ! Aan de rechterkant een paar geriefelijke fauteuils bij een ronde glazen salontafel, even verder een lange tafel  met als blad een uit een boom gezaagde plank met stoelen er om heen, och dat kan er wel mee door. Tegen de bestaande balie, die zo u weet in het midden tegen de achterwand staat, een soort marktkraam met wat stoelen. Zo op het eerste gezicht is voor deze metamorfose de indertijd begrote € 60.000,- niet nodig geweest, met €2.000,- lijkt het mij wel bekeken. Dat is, gezien de financiële toestand van onze gemeente, het goede nieuws. Het slechte nieuws is volgens mij de marktkraam die met de zijkant tegen het midden van de balie aan staat. Wie heeft zo’n lelijke opstelling bedacht ! Wie zet de echt gastvrije en door de wol geverfde balie bemanning nu op de tweede rang?! Niet te geloven.
Toen ik vanaf een stoel bij de lange tafel de zaak wat zat te overdenken werd ik op mijn schouder getikt. ‘Hé âlde reus, wat dochsto hjirre’. Dat was A.E. een heel goede kennis. ‘No’, zei ik ‘Ik siet te betinken wa eink ferantwurdelik is foar dy foei lilleke konstruksje by de balie’.  ‘Ast it net fierder fertelst kin ik it dy wol ynflústerje’ zei A. maar drong er op aan dat ik het dan echt, maar dan ook echt echt, niet verder zou vertellen. Dat gaf ik uiteraard grif toe. Van mij zal niemand iets horen, stel je voor, ik houd mijn mond wel, ik schrijf het alleen even op.
‘Lústerje dan goed’ fluisterde A. ‘Der wurd noch wachte op in makkelike relax stoel foar de fraksjebaas fan de ELP want it is de bedoeling dat dy alle wurkdagen oan dy kream flak foar de balie komt te sitten. Dan kin hy troch de dei de boel wat yn de gaten hâlde.’  En hij drong er nog eens op aan niets door te vertellen want het in gebruik nemen van de stoel door de graaf van Elp zal een feestelijk tintje krijgen.’Die handeling ligt in handen van informateur Ton Baas en moet met veel  takt gebeuren want anders lopen er weer wethouders weg’, zei hij ‘dat kunnen we onze nieuwe burgemeester toch niet aandoen’.
‘Dat fyn ik ek’, zei ik, ’ik ha mei him te dwaan, we meije him wol wat sterkte winskje’.  En een oude dichtregel schoot door mijn hoofd :
Is ’t hart van zware zorgen krank, en dof en droef ’t gemoed,
maakt flinke klappen met een zweep misschien wel alles goed.

Roel Oostra