PAKEPRAAT.50plus3

Roel Oostra

Pakepraat.raad

PAKEPRAAT.sterretje

PAKEPRAAT.appe

Hommo Hof

Volkorenkerk

PAKEPRAAT.50plus3

50Plus rollebollend over straat was de kop boven een artikel dat 15 april 2020 in de Leeuwarder Courant stond. Ruzie in een ouderen partij. Kwam mij niet onbekend voor want daar had ik al eens eerder over geschreven. Gravend in mijn archief kwam ik ’ongenoegen in 50Plus’ twee keer tegen. De aanleiding was indertijd een vers dat ik in een oude krant uit 1949 tegenkwam. Dat vers bezong : Nederland, beroemd op aarde door prestaties hoog in waarde maar dat ondanks alle  loftuitingen een probleem had : de splijtzwam. Laatste regels waren : Thans is ’t zelfs Ouden van Dagen in hun waardig hoofd geslagen ! Zo, dat zij opnieuw formeren en zich in groepen gaan groeperen.
Want in 1949 ontstond er een conflict in de “Algemene Bond van Ouden van Dagen”. Een aantal leden was het niet eens met het bestuur en stichtte een nieuwe partij geheten “Nederlandse Bond van Ouden van Dagen”. Houdt ze maar eens uit elkaar. Beide bonden zijn, trouwens evenals hun leden, enige jaren later ter ziele gegaan. Maar er kwam een nieuwe groepering “De Ouderen Partij” die een vrij grote aanhang kreeg en een zestal zetels in de Tweede Kamer bezette. Een zuster van Ed Nijpels was één der kopstukken. Ruim twintig jaar geleden ging ook deze partij aan onderling gekrakeel ten onder.
Doordat er steeds nieuwe bejaarden kwamen (en komen) zag Jan Nagel, die al een paar politieke partijen versleten had, zijn kans schoon en richtte met een paar kornuiten “50Plus” op. Henk Krol werd het uithangbord. Toen Jan Nagel na enige onrustige jaren ‘met emeritaat’ ging kwam Geert Dales op de voorzitter stoel terecht. Nou, die kennen we nog van zijn burgemeesterschap in Leeuwarden. Met stevige hand nam hij de teugels in handen en maakte een eind aan het gekonkel in de partij. Tenminste dat zegt zijn paladijn Henk Krol.
Nu zijn we op het punt beland dat, zoals de krant het  zo mooi zegt :’50Plus schudt op haar grondvesten nu bij de top van de ouderenpartij het servies door de huiskamer vliegt’.  Met vlag en wimpel binnen gehaald en nu staat de zak pek en veren voor Dales klaar
In mijn vroegere column schreef ik al dat het gezegde “Het verstand komt met de jaren” eigenlijk nergens op slaat en ik kan dus , net als vorige keer, rustig afsluiten met :
                        Zoals gezegd : een droevig beeld
dat niet zacht de ogen streelt
want wie maar eventjes de tijd neemt
ziet steeds opnieuw hetzelfde beeld :
een splijtzwam, die de club verdeelt.
de zwam die mensen, oud van dagen
maar door het warrig hoofd blijft zagen
zo van: Ik heb gelijk ! Nee ik ! Nee IK !
Zoek het maar uit ! Ach klootzak, stik !

Tja, de filosoof Montaigne zei indertijd al : Laat ons toch oppassen dat de ouderdom niet méér rimpels in onze geest brengt dan op ons gezicht.

Roel Oostra