PAKEPRAAT.50PLUS2

Roel Oostra

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.50PLUS2

Hebt u midden in de maand Mei de koppen in de kranten gezien ?
DAVERENDE TRAMMELANT IN OUDERENPARTIJ 50PLUS  – – –
OPNIEUW IS 50PLUS HET TONEEL VAN INTERNE RUZIES – – – enzovoort.
Paar dagen later een artikel over het feit dat het bij die club met de financiën ook niet helemaal snor zit.
Verdraaid, dacht ik, ik heb  vorig jaar ook een Pakepraatje aan 50-Plus geweid. Ik zoeken en ja, daar vond ik het. De aanleiding was toen een versje dat ik in een oude krant uit 1949 vond. Dit vers :

Nederland, beroemd op aarde door prestaties hoog in waarde
door fantastische projecten die alom verbazing wekten, is verdeeld !
Een droevig beeld dat niet zoet de ogen streelt . . . .
want wie maar eventjes de tijd nam ziet steeds opnieuw de splijtzwam !
Thans is ’t  zelfs Ouden van Dagen in hun waardig hoofd geslagen
zo, dat zij opnieuw formeren en zich in groepen gaan groeperen.

Want in 1949 ontstond er een conflict in de “Algemene Bond van Ouden van Dagen” Een aantal leden was het niet eens met het bestuur en stichtte een nieuwe partij geheten “Nederlandse Bond van Ouden van Dagen”. Houdt ze maar eens uit elkaar, Beide bonden zijn, trouwens net als hun leden,enige jaren later ter ziele gegaan.
Maar er kwam een nieuwe groepering “de Ouderen Partij”  die een vrij grote aanhang kreeg en een zestal zetels in de Tweede Kamer bezette. Een zuster van Ed Nijpels was één van de kopstukken. Ruim twintig jaar geleden ging ook deze partij aan onderling gekrakeel ten onder,
Maar doordat er steeds nieuwe bejaarden bijkwamen (en komen) ontstond  een jaar of wat geleden de 50-Plus partij waarvan Henk Krol het uithangbord is geworden. Het leek  na de strubbelingen van vorig jaar weer redelijk te gaan met deze club maar nu ik die koppen in de krant zie vrees ik het ergste. Vorig jaar schreef ik al dat het gezegde “Het verstand komt met de jaren” nergens op slaat en ik kan dus rustig afsluiten met :           Zoals gezegd : een droevig beeld
dat niet zacht de ogen streelt
want wie maar eventjes de tijd neemt
ziet steeds opnieuw hetzelfde beeld :
een splijtzwam die de club verdeelt.
De zwam die mensen, oud van dagen
maar door het warrig hoofd blijft zagen
zo van:  Ik heb gelijk ! Nee ik ! Nee ik !
Zoek het maar uit ! Ach klootzak, stik !

Roel Oostra