PAKEPRAAT.2021.snipperen

Roel Oostra

PAKEPRAAT.oude wijn

PAKEPRAAT.vroeger

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.2021.snipperen

Hoera, we gaan de goede kant uit dacht ik vanmorgen toen ik tijdens mijn ontbijtje-met-een-kopje-thee de Leeuwarder Courant inkeek. Want Zwart en ON krijgen plek in ons omroepbestel, dat is toch prachtig.

Zwart beoogt via TV en radio  programma’s uit te zenden gericht op  onze donker gekleurde medeburgers terwijl ON, oftewel Ongehoord Nederland, zijn klaagzangen over de ontevreden landgenoten zal rondstrooien.

Of is het toch niet zo prachtig ? Zit ik nu mis als ik denk dat de versnippering op alle terreinen hoe langer hoe meer door woekert ? We hadden vroeger, ik ben op een leeftijd dat ik over vroeger kan praten, de AVRO, de VARA , de KRO en de NCRV.  Mooi over de bevolking verdeeld. Maar dat duurde niet lang en de TROS, EO, VPRO, MAX, BNN, POWNED, HUMAN en nog een stuk of wat verschenen op het toneel. En claimden allemaal een stuk van de zendtijd. En een dag heeft maar 24 uur en dat is om de vier jaar bij de periodieke verdeling van de zendtijd altijd een probleem met al die kandidaten.

Hetzelfde gebeurt toch ook in de politiek. We zitten nu al met 21 partijen in de Kamer en de besluitvorming heeft de snelheid van stroop. Scharrelen nu al maanden met een afgetreden kabinet en een kakelverse regering is nog niet in zicht. Ja, waar komen we terecht denk ik dan als die versnippering op al die terreinen alsmaar doorgaat. Democratie is prachtig maar waar blijven we als ieder met een sprankelend idee maar weer een nieuwe partij of omroepclub opricht. En het schijnt een fluitje van een cent te zijn 50.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen om in aanmerking te  komen voor een uitzend licentie.

Enige tijd geleden heb ik Arnold Karskens, de man van ON, aan het woord gehoord en die veegde toen de vloer aan met nieuwsberichten van de andere omroepen, daar klopte geen woord van. Nu is voor mij persoonlijk de heer Karskens niet de aangenaamste om te  aanschouwen, daar kan de man niets aan doen, maar de agressieve  teksten die hij sprak spraken mij niet aan. Die logen er niet om en ik dacht hoe bestaat het dat zijn club die 50.000 handtekeningen bij elkaar gekregen heeft. Er moeten dan wel vele vele ontevreden landgenoten zijn. Enfin, ik hoor daar niet bij.

Tja, en dan komt de nieuwe zendgemachtige Omroep Zwart ook in de ether, met Akwasi Ansah en Gianni Grot als aanvoerders. Hun doel is natuurlijk de strijd tegen discriminatie. Dat is een nobel streven maar ik vind het jammer dat ze het via een zendmachtiging gaan doen. Het was nog niet klaar maar we waren toch mooi op weg een multiculturele samenleving te worden en nu komt daar weer een apart vak in te liggen. Eigenlijk komt  er nu een zwart loket te voorschijn. Maar ik hoop dat ik het mis heb en dat ze succes hebben.

Die discriminatie moet de wereld uit en dat kan alleen maar met elkaar en niet tegen elkaar.

Weet U wat mij leuk lijkt ?  Dat is als in de toekomst op de jaarlijkse vergadering van zendgemachtigen de heren Karskens en Akwasi eens naast elkaar komen te zitten. Dan vraagt die lieve oude dame van de Evangelische Omroep of de  Sinterklaasversjes  in de traditionele vorm kunnen blijven of dat het beter is Zwarte Piet te vervangen door Dikke Jan.

Karskens vindt dat Piet tot elke prijs moet blijven en Akwasi is het daar totaal niet mee eens. En beide heren zijn niet vies van een potje worstelen. Dus ?

 

Roel Oostra

r.oostra@chello.nl