Drachten per rolstoel

4 september 2019

Ze woonde in Den Haag, ze werkte in Den Haag, ze reed paard in Den Haag. En toen, zo’n twintig jaar geleden, viel ze van het paard. Botten en zenuwen waren er mee gemoeid. Gevolg: Tot borsthoogte is ze verlamd. Het werd een rolstoel. Twee keuzes waren het gevolg: ze wilde geen elektrische rolstoel, en…

Lees verder

Een druppel uit de lintjesregen

4 september 2019

Lintjes heb je in gradaties, het ene is nog belangrijker dan het andere. Of de verdiensten gelijke tred houden met het gewicht van het lintje is een kwestie die nader onderzoek verdient. In ieder geval heeft Zijne Majesteit ruime keuze bij het uitdelen van zijn pluimages. Zoveel is zeker dat het gezin van IJsbrand Dijkstra…

Lees verder

Kat en hond

4 september 2019

Nog voor tot haar doorgedrongen was dat er mensen zijn, voelde ze al dat ze wilde omgaan met dieren. Dieren, dat waren haar vrienden. Haar ouders hadden het beste met haar voor, allicht, maar geen beesten. Hoe kun je daar nu een bestaan mee op bouwen. Dat bleek mee te vallen, een fraai pension voor…

Lees verder

Ouderenbonden

 

O.S.S. Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland
Contributie € 25,- per jaar per lid.
Tweede lid op hetzelfde adres € 15,-.
Secretariaat: mevr. M. Breider,
T 0512-354850.

PCOB Smallingerland
Contributie € 32,- per jaar per lid.
Twee leden op hetzelfde adres € 54,-.
Secretariaat: mevr. L. Hiemstra-de Wal,
T 0512-511513.

Unie KBO Smallingerland
Contributie € 28,- per jaar per lid.
Tweede lid op hetzelfde adres € 18,-.
Secretariaat: dhr. H.A.T. Brandsen
T 0512-518451