Lezing Rumoer om moerassen van Jos Schouwenaars

Roel Oostra

PAKEPRAAT.trompetter

PAKEPRAAT.smartphone

PAKEPRAAT.start

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

Lezing Rumoer om moerassen van Jos Schouwenaars

Verwondering en bewondering, goed beschouwd is dat de kern. Met de verhalen in zijn pas verschenen boek ‘Rumoer om moerassen’ wil Jos Schouwenaars zijn verwondering delen over de magie van veengebieden. Over hun ontstaan en de bijzondere planten die ze gevormd hebben. Tegelijk onthullen de verhalen zijn bewondering voor de mensen die er wonen en die in deze drassige vlakten werken om er een bestaan op te bouwen.

Twee van deze verhalen schetsen de avonturen van eigenzinnige waterbeheerders bij het ontginnen van moerassen in de 17e eeuw. Daarbij wordt ingegaan op het werk van de Zeeuw Cornelius Vermuyden in het Engeland van koning Charles I. Ook verhaalt hij over de inspanningen van de Hollander Nicolaes de Wit en vader en zoon Meijer, die in opdracht van verschillende pausen werken aan de ontginnen van de Pontijnse moerassen onder Rome.

Het derde verhaal gaat in op de actualiteit van dit moment, de enorme veenbranden in Indonesië en het werken aan een beter en duurzaam beheer van de veengebieden daar. In dat fictieve verhaal is een Wageningse waterdeskundige de hoofdpersoon. Hierbij gebruikt de schrijver ook feitelijke gebeurtenissen en eigen ervaringen.

Jos Schouwenaars vertelt in de lezing over de omstandigheden waarin de hoofdpersonen in deze verhalen hun werk doen, over de mensen met wie ze zaken moeten doen en over de weerstand en problemen die ze daarbij tegen komen. Zijn uitleg wordt afgewisseld met het voorlezen van passages uit de verhalen in zijn boek.

Er wordt afgesloten met een schets van de huidige problematiek bij het gebruik en beheer van de veengebieden in Nederland en wereldwijd.

Aanvang lezing 19.30 uur.

Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) Reserveren niet nodig/mogelijk.

 

Posted in