IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD

Roel Oostra

PAKEPRAAT.Stemmen

PAKEPRAAT.Brievenbus

Pakes Prakkesaasjes

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD

Voor het opvoeden van een kind is een heel dorp nodig

De titel hierboven is een spreekwoord uit Afrika, ontleend aan de Igbo-cultuur in Nigeria: ORAN A AZU NWA. Ze noemen daar hun kinderen NWA ORA
wat letterlijk betekent: kind van de gemeenschap. Zonder gemeenschap ben je geen volwaardig mens. Dat geldt wederzijds: voor zowel het kind als
de volwassene. De belangrijkste voorwaarde voor het leren is de gemeenschap van mensen. Als die niet functioneert ontwikkelt zich niet veel: Als er geen water is kun je niet leren zwemmen. In de gemeenschap maakt de nieuwsgierigheid van kinderen letterlijk kennis met de ervaring van volwassenen. Dat geldt trouwens ook andersom: de belangstelling van volwassenen voor kinderen is voor hen een uiterst waardevolle ervaring. Twee belangrijke gemeenschapsvormen waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, zijn het gezin en de school. Daarover is al veel geschreven. Daarvoor is hier geen ruimte. Beide, zowel het gezin als de school hebben in de loop van de tijd een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt. Zowel op sociaal als op politiek vlak is er nogal wat veranderd. Elke generatie heeft zo een eigen verhaal.

Posted in