Elk vogeltje zingt…..

Roel Oostra

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

Elk vogeltje zingt…..

Daar gaat hij, een man op een fiets met een ladder op de schouder. Op het eerste gezicht een bijzondere verschijning die vragen oproept, maar als de man stopt bij een boom en de ladder op klim t, wordt al gauw duidelijk wat er aan de hand is.

De man is Frans Hoekstra, 82 jaar jong en zo fit als een hoentje. Hoekstra is lid van de Vogelwacht Drachten – Beetsterzwaag. Hij controleert de nestkastjes in de bomen. Het afgedankte nest waarin de jongen zijn grootgebracht moet worden verwijderd. Er zitten vaak parasieten en oorwormen in. Dat is niet de bedoeling, het nestkastje moet leeg en schoon zijn, zodat de vogels er veilig en beschut de nacht in kunnen doorbrengen.
Hoekstra is altijd vroeg uit de veren. Om half acht is hij al buiten. Voorheen was dat nog eerder, maar hij heeft het programma enigszins bijgesteld. Theezetten voor zijn vrouw en aardappels schillen markeren de start van een nieuwe dag. Het werk voor de Vogelwacht neemt behoorlijk wat tijd in beslag, maar hij doet het graag. Veel tijd gaat zitten in het maken van de nestkastjes. Het hout daarvoor, veelal fabricage-resthout, scharrelt Hoekstra zelf bij elkaar. Soms is het meubelplaat, dan weer een hoekje eikenhout. Dat laatste vergt vanwege de hardheid nogal wat inspanning. Oud hout gebruikt hij speciaal voor het nestkastje van de boomkruiper. Die vogelsoort geeft daar de voorkeur aan. Bij de bouw van een spechtenkast plaatst Hoekstra achter het vlieggat nog een extra
plankje. Een specht hakt graag zelf het vlieggat op maat en wordt op deze manier op zijn wenken bediend. Hoekstra zorgt ervoor dat de nestkastjes
per vogelsoort aan bepaalde standaardmaten voldoen. Spechtenkasten zijn groot en diep, mezenkastjes klein. De grootte van het vlieggat
verschilt per vogelsoort. De nestkastjes worden in elkaar gelijmd en vervolgens dicht geniet, zodat ze tegen een stootje kunnen. Daarna worden de kastjes in de groene verf gezet. Vervolgens noteert Hoekstra in elk nestkastje zijn naam, de datum en het jaartal van plaatsing. Bij plaatsing let hij er op dat het vlieggat op het oosten gericht is. Al bijna twintig jaar levert Frans Hoekstra de nestkastjes voor de Vogelwacht Drachten- Beetsterzwaag. De nestkastjes zijn vrijwel onverwoestbaar. Vogelliefhebbers vertellen hem dat zijn nestkastjes de allerbeste zijn, ze kunnen wel tien jaar mee. Sommige nestkastjes dateren van 2011. Helaas komt het wel eens voor dat een nestkastje wordt vernield, maar doorgaans komen er enthousiaste reacties binnen over uitvliegende jongen. Na de broedtijd worden alle kastjes gecontroleerd en indien nodig gerenoveerd. Hoekstra houdt over de nestkastjes de administratie bij. Hij noteert in een opschrijfboekje welke vogelsoort in welk kastje zit. Om dat laatste te kunnen achterhalen staat hij soms een kwartier geduldig te wachten in de buurt van een nestkastje tot een van de vogels naar binnen vliegt. In de laantjes bij De Forten zijn dat vooral koolmezen en pimpelmezen en af en toe een boomkruiper. Toch komt er ook wel eens een vreemde gast zo’n nestkastje bewonen.
Onlangs nestelde een spreeuw in een van de hokjes. De vogel had zich toch door het niet op zijn postuur berekende vlieggat naar binnen weten te wurmen. Een grillige plak witte spreeuwenpoep hoopte zich op aan de voet van de boom. Laatst trof Hoekstra tot zijn verrassing in het nestkastje voor de boomkruiper een broedende pimpelmees aan. ‘Toch’, zo vertelt Hoekstra, ‘is het ene vogeljaar beter dan het andere en je moet altijd rekenen op zo’n 30 % predatie.’ Het ophangen van de nestkastjes is een flinke klus. Op de fiets, ladder mee, boor in de fietstas. Het valt niet mee om op een ladder te staan, het evenwicht te bewaren, de boor te bedienen en het nestkastje op te hangen. Onlangs is Frans al fietsend met de ladder onderuit gegaan. Dat liep nog goed af en gelukkig draagt hij altijd een fietshelm.

Lees verder in editie sept./okt. 2020

Posted in