De Skulp geeft steun aan mensen

Roel Oostra

PAKEPRAAT.trompetter

PAKEPRAAT.smartphone

PAKEPRAAT.start

Hommo Hof

Volkorenkerk

De Skulp geeft steun aan mensen

In ons leven wordt vrijwel iedereen geconfronteerd met de vreselijke ziekte: kanker. Het zijn onheilstijdingen die artsen over moet brengen op de patiënt en zijn/haar naasten. Vaak slaat dat in als een bom. Na de diagnose verandert het leven van de patiënt, maar ook hun omgeving. Het is het begin van veel ellende. Naast ongeneeslijk zieken zijn er ook steeds meer patiënten die kankervrij worden. De naweeën van de chemokuren en medische behandelingen zijn groot, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. Het leven moet worden aangepast. Daar is niet altijd begrip voor. De vraag rijst, hoe moet het nu verder. Zowel de ongeneeslijke als de ‘genezen’ zieken hebben behoefte om in een vertrouwde omgeving buiten hun eigen kringetje hun verhaal kwijt te kunnen. Dat kan in De Skulp.

In 2016 is in Heerenveen een initiatief genomen een centrum voor leven met kanker met de naam ‘De Skulp’ voor (ex)kankerpatiënten te openen. Na Heerenveen bleek er ook in Drachten behoefte te bestaan voor een centrum voor leven met kanker. Dit naar aanleiding van de SamenLoop voor Hoop in 2018 in Drachten. In de toekomst zijn er ook plannen om elders in Friesland vestigingen van De Skulp te openen. Vanaf het najaar van 2018 worden in Drachten allerlei activiteiten georganiseerd waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Vanaf 1 oktober is er wekelijks op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur het SkulpCafé aan de Burgemeester Wuiteweg 85A. Met een vrije inloop voor (ex)kankerpatiënten en aanverwanten. Het is bijna niet te missen voor diegenen die vanaf de Burgemeester Wuiteweg het straatje tegenover het nieuwe Gomarus-college naar het Kyriat Onoplein neemt. Gastvrouw Akke Hazenberg en bestuurslid Anneke Jonker praten bij. De doelstelling is in Drachten, samen met een tiental gastvrouwen/vrijwilligers, mensen met kanker in contact te brengen met lotgenoten, maar vooral verlichting te bieden. De gastvrouwen zijn allemaal geraakt door kanker

Overigens zijn ook gastheren welkom. Naast (ex)patiënten biedt de Skulp een willig oor en gezelligheid voor partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden. Akke Hazenberg wilde haar ervaring delen met lotgenoten. ‘Toen ik afgelopen januari werd gevraagd om mee te werken een locatie in Drachten op te starten heb ik ja gezegd. Tot die dag was de organisatie bij mij totaal onbekend. Ik merkte dat er vaak aandacht was voor borstkanker, maar De Skulp is er juist voor alle vormen van kanker. Na mijn behandelingen heb ik drie maanden het revalidatieprogramma gevolgd. Pas daarna kwam het besef wat er allemaal met mij gebeurd was. En juist dan mis je een vangnet. Vandaar ook dat ik het belang van De Skulp inzag. Het blijkt dat velen met dezelfde problemen worstelen. Een gesprek kan dan even lucht geven. Immers kanker heb je niet alleen, het raakt iedereen om je heen’. De Skulp is een vrijwilligersorganisatie die geen medische handelingen verricht. De Skulp is aangesloten bij Instelling Psycho Sociale Oncologie.

(IPSO), waardoor er wordt samengewerkt met hun professionals. Om kwaliteit te waarborgen krijgen de gastvrouwen/heren een training door IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra. Ze behartigen de belangen, bevorderen deskundigheid en bewaken de kwaliteit van dienstverlening van aangesloten leden. Ondersteund door KWF werd in 2018 in Drachten een Samenloop voor Hoop georganiseerd. De loop is een 24-uurs wandel estafette en een programma voor de eregasten. Er was massale belangstelling. Een deel van de opbrengst is door de organisatie bestemd voor een goed doel. Hiervoor werd De Skulp uitgekozen onder voorwaarden dat zij ook in Drachten activiteiten zou opstarten. Dit is het sein geweest om de huidige vestiging te openen. ’Daar zijn we erg blij mee’, vertelt bestuurslid Anneke Jonker. ‘Er is veel belangstelling voor. Wekelijks komen hier ongeveer 10 tot 15 mensen binnenlopen om met elkaar en gastvrouwen te praten of deel te nemen aan een activiteit in de regio. Deze belangstelling heeft echter ook een keerzijde. We beschikken hierover een kantoortje en een zaal dat dienst doet als SkulpCafé. In datzelfde zaaltje worden eveneens activiteiten georganiseerd. Dat loopt door elkaar, dat is lastig. Vandaar dat we in Drachten op zoek zijn naar een locatie met meerdere zaaltjes zodat in het SkulpCafé, activiteiten, gesprekken met externe professionals en massages tegelijk kunnen plaatsvinden.

De Skulp heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Er komen mensen met allerlei vormen van kanker uit heel Friesland. Niet alleen vrouwen met borstkanker, maar ook mannen en jonge mensen’, benadrukt Anneke Jonker. Als nieuwe organisatie is het lastig om de doelgroep te bereiken. Met bescheiden middelen lukt het door te flyeren, via de website en Facebook. Maar ook via persoonlijke benaderingen van medici, hulpverleners, mantelzorgers enz. Via deze kanalen komen steeds meer gasten naar De Skulp. Naast het inloopcafé kunnen belangstellenden deelnemen aan meerdere activiteiten. In het centrum voor leven met kanker worden workshops en lezingen met thema’s als vermoeidheid, re-integratie, werk en activiteiten rond gezondheid/voeding, ontspanning, natuur, creativiteit en informatie georganiseerd. Dat kost geld. De financiën bestaan uit giften, donaties en goede doelen en kleine bijdragen van de gasten. Met hulp van sponsoren die materiaal beschikbaar stellen, zoals vlees voor de barbecue, een skûtsje voor een vaartocht, materiaal voor creatieve activiteiten en dergelijke lukt het. De Skulp werkt samen met externe professionals, zoals het Behouden Huys in Haren. Dit psycho oncologisch centrum biedt professionele begeleiding bij kankerpatiënten. Met een verwijzing van huisarts of specialist kan hiervan gebruik worden gemaakt. Iedere vrijdag is in De Skulp in Heerenveen een psycholoog van Het Behouden Huys aanwezig. Dit centrum helpt mensen om op eigen kracht de regie van hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd.

Postadres:

K. R. Poststraat 70-72, 8441 ER, Heerenveen

06-30567332

info@deskulp.nl

www.deskulp.nl

Skulpcafé Drachten

Kiryat Onoplein 85A 9203KS Drachten

 

Posted in